Danh mục Thứ Hai, 22/04/2024

Video \

Thủ đô Hà Nội: Những miền ký ức không bao giờ quên

20:40 17-09-2023
Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954 là một mốc son chói lọi, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước. Đã 69 năm trôi qua, nhưng những kí ức về ngày Thủ đô giải phóng vẫn còn vẹn nguyên trong lòng của mỗi người con đất Việt.

 

Hồng Nhung

Phản hồi