Danh mục Thứ Năm, 16/09/2021
  • Thông điệp 5T
    Ngày 1.9, Bộ Y tế đã ra Thông điệp 5T - “pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại
    Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, được Đảng, Nhà nước tin tưởng, nhân dân tin yêu kính trọng, cán bộ chiến sĩ mến phục, bạn bè quốc tế kính nể. Đạo đức cách mạng và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như những bản hùng ca đẹp nhất, đáng tự hào nhất, luôn ngời sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
  • Tuổi trẻ hôm nay học lý tưởng Hồ Chí Minh
    Ngày nay, trong thời kỳ xây dựng đất nước, hơn bao giờ hết, thanh niên cần phát huy được sức mạnh tuổi trẻ, mục tiêu và lý tưởng sống - lý tưởng cao đẹp xuyên suốt quá trình phát triển đất nước mà chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta hướng tới.