Danh mục Thứ Bảy, 25/03/2023

MULTIMEDIA \

Cổng 1022 - Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

1022 - NGÀN THÔNG TIN MỘT KẾT NỐI

10:20 23-06-2022
Thực hiện chương trình chuyển đổi số trên toàn thành phố, Cổng thông tin 1022 là kênh giao tiếp duy nhất giữa chính quyền thành phố với người dân để tiếp nhận thông tin phản ánh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cùng những ý kiến, góp ý, hiến kế của người dân gửi đến lãnh đạo thành phố để xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh.
Phan Thảo, TTĐPT K40

Phản hồi