Danh mục Thứ Tư, 27/09/2023

MULTIMEDIA \

Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Báo chí

Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Báo chí

10:30 18-01-2022
Đồng hành cùng sự phát triển và xuyên suốt lịch sử hình thành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Báo chí là đơn vị đào tạo, nghiên cứu tư vấn, ứng dụng phát triển báo chí truyền thông có lịch sử và truyền thống lâu đời nhất, quy mô lớn nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất cả nước. Bộ phim tài liệu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Viện Báo chí trong suốt 60 năm qua.
Nhóm 3, TTĐCK40A1

Phản hồi