Danh mục Thứ Sáu, 19/07/2024

Đại học \

Tìm về “cái nôi” dân ca quan họ Bắc Ninh cùng sinh viên Viện Báo chí

10:31 30-10-2023
Ngày 25.10, hơn 60 sinh viên lớp BC01104_K42.3 (Truyền thông đại chúng K42A2), Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến thực tế tác nghiệp tại làng Diềm - Bắc Ninh trong khuôn khổ học phần Quản trị báo chí truyền thông.
Nhóm sinh viên lớp TTĐC K42A2

Phản hồi