Danh mục Thứ Bảy, 25/03/2023

Đại học \

Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần đối với khoá 36

21:47 17-04-2020
Thông báo về việc chuyển hình thức thay thế thi học phần các hệ đào tạo; tổ chức lịch kiến tập, thực tập, chấm khóa luận và hội đồng bảo vệ luận văn, luận án tại Học viện

HVBCTT

Phản hồi