Danh mục Thứ Bảy, 25/03/2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2020- 2021 để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng, cụ thể như sau: