Danh mục Chủ Nhật, 23/06/2024

Nghiên cứu - trao đổi \

Hội thảo khoa học “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”

10:16 02-01-2020
Sáng 19/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”.

Hội thảo có sự tham dự của PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; GS,TS. Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Lưu Văn An - Phó giám đốc Phụ trách Học viện; PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện; PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong Học viện, các nhà khoa học, các chuyên gia về báo chí – truyền thông trong và ngoài Học viện. Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham dự của đông đảo các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện.

Ban tổ chức Hội thảo và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm 

Thay mặt lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS. Lưu Văn An – Phó giám đốc Phụ trách Học viện cho biết, Hội thảo khoa học “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” nằm trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài khoa học cấp Bộ “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì. Học viện đã giao cho Viện Báo chí thực hiện, trong đó PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Viện trưởng Viện Báo chí là chủ nhiệm đề tài. 

PGS,TS. Lưu Văn An mong rằng, Hội thảo sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận về những vấn đề lý luận, thực trạng và hệ thống giải pháp, khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 PGS,TS. Lưu Văn An – Phó giám đốc Phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo

“Những tham luận, ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo hôm nay cũng sẽ giúp Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Bộ “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” có cơ sở vận dụng vào thực hiện đề tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu được giao” – Phó giám đốc Phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh.

 PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam  phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định: “Cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, cần tăng cường tính chiến đấu của mảng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, nhất là ở các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ chủ lực. Coi trọng việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với thông tin, quan điểm sai trái, phản động ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà các thế lực thù địch, cơ hội phát tán trên mạng internet và các phương tiện, loại hình truyền thông hiện đại”.

Hội thảo “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” đã nhận được hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội thảo. Các tham luận và ý kiến trao đổi đã thể hiện sự tâm đắc, tâm huyết và sự dày công nghiên cứu của các nhà khoa học. Các tham luận có cách tiếp cận rộng và sâu, theo cả chiều lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm, thể hiện nhiều quan điểm và hướng tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh phát triển xã hội thông tin trên thế giới và ở Việt Nam, tương thích với thực trạng phát triển truyền thông xã hội và mạng xã hội hiện nay.

PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Đề dẫn Hội thảo 

Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong rằng các chuyên gia, nhà khoa học tập trung làm rõ hai chuyên đề chính. Thứ nhất, Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật: Lý luận và thực tiễn. Thứ hai, Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận văn học nghệ thuật: vấn đề và giải pháp.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” gồm: PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; GS,TS. Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Lương Khắc Hiếu - nguyên Quyền giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

 Quang cảnh Hội thảo “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”

Hội thảo đã nghe 9 bài tham luận tiêu biểu và nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học. Trong đó, các tham luận và ý kiến đã tập trung đi sâu phân tích, làm rõ 4 nội dung chính. Một là, Hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay. Hai là, Nhận diện, phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, phương thức và hình thức xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay. Ba là, Chỉ rõ những vấn đề đặt ra, đề xuất hệ thống giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bốn là, Nghiên cứu đề xuất quy trình và khuyến nghị khoa học để xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: Khánh Linh

Phản hồi