Danh mục Chủ Nhật, 04/12/2022

Truyền thông đại chúng \

Khảo sát việc lựa chọn, điều chỉnh chương trình học ngành Truyền thông đại chúng

10:00 20-03-2022
Viện Báo chí triển khai lấy ý kiến sinh viên về việc đề xuất lựa chọn môn học, chuyên ngành và điều chỉnh khung chương trình học ngành Truyền thông đại chúng, đặc biệt đối với phương án tuyển sinh khóa 42.

Ngành Truyền thông Đại chúng được đào tạo đến nay là 4 năm với 4 khóa 38, 39, 40, 41. Nhằm chuẩn hóa, hoàn thiện hơn chương trình đào tạo, đáp ứng tốt hơn chuẩn đầu ra và mong muốn của sinh viên trong việc lựa chọn các môn học, chuyên ngành phù hợp, Viện Báo chí tiến hành khảo sát về nhu cầu học ngành Truyền thông đại chúng của sinh viên Viện Báo chí. 

Mời quý vị tham gia bằng cách điền vào khảo sát TẠI ĐÂY

 

 

 

Bàn Thị Nguyệt Anh- A1K41

Phản hồi