Danh mục Thứ Bảy, 25/03/2023

Tiến sĩ \

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

18:46 05-03-2021
Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ cho các ngành Triết học; Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Báo chí học và ngành Xuất bản.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJC

Phản hồi