Danh mục Chủ Nhật, 19/05/2024

Infographic \

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023

21:35 24-07-2023
Căn cứ theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 24/7, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023.

Dưới đây là thông tin chi tiết về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023: 

https://ajc.hcma.vn/daotao/Pages/dao-tao.aspx?ItemID=15819&CateID=675

 

 

Hoài Ninh - TTĐC A1 K41

Phản hồi