Danh mục Thứ Ba, 05/03/2024

Infographic \

Điểm chuẩn xét học bạ và xét tuyển kết hợp của Viện Báo chí trong 2 năm qua: 2021 và 2022

16:26 04-05-2023
Bức tranh điểm chuẩn của Viện Báo chí theo phương thức xét học bạ và xét tuyển kết hợp trong 2 năm 2021 và 2022: có sự thay đổi nhẹ qua các năm; thí sinh cần có sự tìm hiểu kỹ khi xét tuyển. 

Từ năm 2021 - 2022, điểm chuẩn của Viện Báo chí theo phương thức xét học bạ và xét tuyển kết hợp đều có sự biến động nhẹ ở tất cả 04 nhóm ngành: Báo in, Ảnh báo chí, Truyền thông đại chúng và Truyền thông đa phương tiện.

Cụ thể điểm chuẩn của các ngành năm 2021 và 2022 như sau:

 
 

 

Nguyễn Suốt - TTĐCA1K41

Phản hồi