Danh mục Thứ Năm, 16/09/2021

Video \

Tuổi trẻ hôm nay học lý tưởng Hồ Chí Minh

16:53 22-08-2021
Ngày nay, trong thời kỳ xây dựng đất nước, hơn bao giờ hết, thanh niên cần phát huy được sức mạnh tuổi trẻ, mục tiêu và lý tưởng sống - lý tưởng cao đẹp xuyên suốt quá trình phát triển đất nước mà chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta hướng tới.
CLB Truyền thông trẻ

Phản hồi