Danh mục Thứ Hai, 22/04/2024

Tiêu điểm \

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh Thạc sĩ năm 2023 - đợt 2 với 12 chuyên ngành

00:20 19-09-2023
Bắt đầu từ tháng 11/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2, với tổng cộng 12 chuyên ngành bằng phương thức thi tuyển.
 
 
 
 
 
 
 

 

Phương Mai - CJC

Phản hồi