Danh mục Chủ Nhật, 22/05/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm cống hiến và xây dựng các cán bộ, đảng viên ưu tú -0
 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm cống hiến và xây dựng các cán bộ, đảng viên ưu tú -0
 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm cống hiến và xây dựng các cán bộ, đảng viên ưu tú -0
 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm cống hiến và xây dựng các cán bộ, đảng viên ưu tú -0

Trong gần 60 năm qua, Học viện tuy có nhiều sự đổi thay trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, song sự nghiệp "trồng người" vẫn không bao giờ thay đổi. Mang trên mình trọng trách của một trường Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên lý luận chính trị, cán bộ, Đảng viên, … Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với không ít những lớp sinh viên đang cống hiến hết mình cho xã hội và cho công tác dựng xây đất nước.

Hiện nay, hơn một nửa giảng viên của Học viện có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, chuyên viên cao cấp. Những năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước gần 70.000 cán bộ lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, công tác đảng, báo chí và truyền thông. Đội ngũ cán bộ do Học viện đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học đầu ngành, các nhà giáo có uy tín, các nhà báo, biên tập viên có tên tuổi… Không ít người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Với những cống hiến hết mình, Học viện đã được trao thưởng nhiều danh hiệu và huân chương:

- Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập;
- Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Nhà trường nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (1992);
- Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng Nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường (năm 2002);
- Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Công đoàn trường năm 2000;
- Bằng khen của Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quận (huyện) tặng cho các tập thể, đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường.

60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ vững bước, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị và chuyên môn cao về báo chí- lý luận chính trị, Học viện tự tin xây dựng và phát triển thương hiệu là một cơ sở đào tạo báo chí- lý luận chính trị uy tín, chất lượng hàng đầu cả nước và tích cực hội nhập quốc tế.