Danh mục Chủ Nhật, 22/05/2022
60 năm một chặng đường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Bản lĩnh, phong cách, sáng tạo -0

Từ những ngày đầu thành lập, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang sứ mệnh đặc biệt: đào tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phong cách và sáng tạo nhằm phụng sự cách mạng của Đảng và toàn dân. Nắm rõ được điều đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Học viện đã nỗ lực phát động phong trào  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và gặt hái được nhiều thành công.
Được là một phần của AJC và hiểu rõ sứ mệnh của trường ta là điều tất yếu mà mỗi sinh viên cần ghi nhớ. Mỗi sinh viên từ đó sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về ngôi trường mình theo học, noi theo những truyền thống và cùng phát triển cho sự nghiệp vẻ vang của Học viện. Qúa trình hình thành và phát triển, trường đã có 6 lần đổi tên, gắn liền với 6 cột mốc đáng nhớ:

 - Trường Tuyên giáo Trung ương (1962- 1969).
 - Trường Tuyên huấn Trung ương (1970- 1983).
 - Trường Tuyên huấn Trung ương I (1984 -2/1990).
 - Trường Đại học Tuyên giáo (1990 - 3/1993).
 - Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (4/1993 - 6/2005).
 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền (6/2005 đến nay).