Danh mục Thứ Bảy, 25/03/2023

Thạc sĩ \

Điều chỉnh thời gian dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

02:20 05-03-2021
Do ảnh hưởng của Covid - 19, thời gian nộp hồ sơ, học chuyển đổi và dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ thay đổi.
CJC

Phản hồi