Danh mục Thứ Năm, 30/11/2023

MV \

RA MẮT MV NHẠC CHẾ “SINH VIÊN KÍ” CỦA NHÓM SINH VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG K40

20:30 29-01-2021
 MV nhạc chế “ Sinh viên kí” do nhóm sinh viên TreeX - Truyền thông Đại chúng K40A1 thực hiện mang đến nhiều câu chuyện quen thuộc, dở khóc dở cười của đời sinh viên.
PV, TTĐC K40A1

Phản hồi