Danh mục Thứ Ba, 05/03/2024

Infographic \

Khám phá chuyên ngành Báo in và Ảnh báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19:56 18-05-2023
Trong đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành báo in và ngành ảnh báo chí đang trở thành hai chuyên ngành được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Bài viết này cung cấp những thông tin khái quát về hai ngành học này, giúp các bạn trẻ dễ dàng định hướng ngành học phù hợp cho bản thân.
 
 

 

Phương Thảo

Phản hồi