Danh mục Chủ Nhật, 28/11/2021

Infographic \

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại

15:45 25-08-2021
Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, được Đảng, Nhà nước tin tưởng, nhân dân tin yêu kính trọng, cán bộ chiến sĩ mến phục, bạn bè quốc tế kính nể. Đạo đức cách mạng và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như những bản hùng ca đẹp nhất, đáng tự hào nhất, luôn ngời sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
CLB Truyền Thông Trẻ

Phản hồi