Danh mục Thứ Tư, 19/01/2022

Giáo trình - Tài liệu \

Mẫu văn bản

Mẫu thể thức trình bày khóa luận

13:36 18-04-2020
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu thể thức trình bày khóa luận cụ thể như sau:
 
 
 

Theo ajc.hcma.vn

HV Báo chí và Tuyên truyền

Phản hồi